BUGARIAN  2016ИНТЕГРАТИВНА ПРОТИВОРАКОВА ПРОГРАМА МЕТОД НА КАЧУГИНМетодът на Качугин е названието на многокомпонентна холистична система за лечение, разработена в Русия.

Терапията се използва за помощ на онкоболните (повишаване качеството на живот или излекуване).

В международните научни каталози тази терапия е известна под названието "Semicarbazide-Cadmium Therapy".

Методът на Качугин се състои от няколко компонента. Това са биологично активни продукти, регистрирани като Биологично Активни Добавки (БАД), стандартни медикаменти, пробиотици, витамини и диета. Всеки елемент от терапевтичната система действа синергично. Лечебното действие се появява при малки дози от тези вещества. Затова тази терапия се понася по-добре, отколкото стандартната химиотерапия.Компонентите на терапията предизвикват следните ефекти в организма на болния:

 

 • Оптимизация на обмяната на веществата (оptimization of metabolism)

 • Стимулиране на имунитета

 • Детоксикация

 • Пряко въздействие върху раковите клетки

 • Непряко антитуморно действие, свързано с влиянието върху организма.Терапията е приложена върху онкопациенти с различни форми на рак. Резултатите от клиничните тестове са публикувани в научната литература в Русия и в чужбина. По мнение на лекари-специалисти, тази терапия е безопасна и ефикасна. Понася се добре, бързо подобрява състоянието на болните и намалява болките без употреба на наркотици. Освен това, при някои пациенти в резултат на лечението туморите се свиват или изчезват. Терапията е помогнала на много пациенти да живеят по-дълго и по-добре. Също така, тя е излекувала много болни. Понастоящем тази терапия се използва за индивидуално лечение на хора, на които не помагат стандартните видове лечение.

 

Терапията не е включена в стандартите за онкологична помощ. Счита се алтернативна или експериментална методика. Свързано е със следните причини: В тази терапия се използват стандартни медикаменти, които са включени във фармакопеята, обаче не се считат химиотерапевтични противоракови лекарства. В тази терапия се използват биологично активни вещества, които са регистрирани като БАД. Обаче, те не се считат медикаменти.Терапията работи на принципа на синергизма. Всеки препарат или елемент от терапията не се използва отделно. Всички компоненти се прилагат едновременно. Възниква синергично противораково действие. Ефектът се появява при малки нетоксични дози. Затова терапията се понася добре. Синергичното действие, доброто понасяне и малките дози са главното отличие на тази терапия от химиотерапията.

 

Методът на Качугин“ има научна обосновка. Експерименталните изследвания потвърждават, че компонентите на тази терапия и подобните препарати активно влияят върху имунитета, метаболизма и имат доказано антитуморно действие. Това е потвърдено в научно-изследователските центрове в много страни. В метода на Качугин се отделя голямо внимание на правилния баланс на компонентите. Тогава възниква синергичния лечебен ефект.

 

ПРЕПАРАТИТЕ ПРЕДИЗВИКВАТ СЛЕДНИТЕ ЕФЕКТИ:

 • Увреждане на клетъчните мембрани на раковите клетки.
 • Нарушение на деленето на раковите клетки (синтеза на ДНК)
 • Стимулиране на растеж на съединителната тъкан
 • Намаляване на способността за движение на раковите клетки
 • Спиране на образуването на нови съдове, които хранят тумора
 • Оптимизация на имунологичните реакции върху тумора
 • Оптимизация на обмяната на веществата
 • Нарушение на енергийните процеси в раковите клетки
 • Естествено възстановяване на имунитета

 

Оригиналната терапия на Качугин има няколко модификации

 

По-долу е представен ефикасен и нескъп вариант на терапията, предназначен за лечение в домашни условия, в центрове за алтернативна медицина и хосписи под лекарско наблюдение.Базови компоненти

 

1. Течен концентрат на основата на ехинацея, кадмиев йодид и витамин С. За приготвяне на специални напитки. Регистрирана БАД.

2. Еднократни дозирани пакети, които съдържат в пречистена аминоурея и трици. За приготвяне на специални напитки. Регистрирана БАД.

3. Еднократни дозирани пакети, които съдържат трици и пречистен карбамид. За приготвяне на специални напитки. Регистрирана БАД.

4. Сухи бактериални препарати, които съдържат комплекси от живи пробиотични култури. Прахчета и таблетки за оптимизация на чревната флора. Регистрирани медикаменти и биологично активни добавки.

5. Стандартни медикаменти на основата на съединения на бисмут.

6. Стандартни медикаменти на основата на хидразид на изоникотиновата киселина.

7. Стандартни медикаменти на основата на етамбутол хидрохлорид.

8. Стандартни витаминни препарати.

9. Стандартни препарати на базата на лиофилизиран тимус, тимусни БАД.

10. Други стандартни препарати. При необходимост се предписват стимулатори на хемопоезата, препарати, които подобряват работата на червата, и други медикаменти.

11. Специална диета. Забрана за прием на продукти, съдържащи жива мая /закваска/ и някои бактерии, които се употребяват при производството на храни. Забранява се употребата на някои хранителни продукти.В методиката се отделя голямо внимание на правилния баланс на компонентите. Ефектът от терапията се наслагва от действието на всички компоненти. Гореописаната схема може да се променя.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Екстракт от ехинацея с CdI2. Активните молекули на CdI2 се натрупват добре в бързо растящите и туморни тъкани. Те се включват в обмяната на веществата на раковата клетка, фиксират се на повърхностите на клетъчните структури и влияят на размножителните процеси, тъй като могат да изменят ДНК на раковите клетки. Клетките, които са натрупали тези молекули, постепенно се изменят. Имунната система допълнително се активизира с помощта на тимусните имуномодулатори. Тя започва да разпознава раковите клетки, които са натрупали препаратите, и ги атакува. Постепенно в зоната на туморите се наблюдава растеж на съединителната тъкан, която заменя увредените туморни клетки. Ако под микроскоп се разгледа фрагмент от тумор на болен, който продължително получава тази терапия, се виждат нишки от фиброзна тъкан, напомнящи следи от радиотерапия. При това в терапията не се използват радиоактивни препарати. Действието на този продукт е комплексно. Тъй като в организма също влиза ехинацея и витамин С, те също оказват самостоятелно полезно въздействие и оптимизират действието на CdI2. По-подробно за влиянието на ехинацеята и витамин С може да прочетете в справочниците. Другият важен компонент на терапията е аминоурея (семикарбазид). Това вещество се употребява във вид на воден разтвор. То действа активно на обмяната на веществата (метаболизма) в организма на човека. Семикарбазидът е силен антиоксидант. Той блокира свободните радикали и предпазва клетките от увреждане, предизвикано от оксидативния стрес. Например, семикарбазидът защитава здравите клетки от формалдехида – вещество, способно да предизвика мутации, което се образува в организма. Семикарбазидът блокира активността на ензима SSAO и променя обмяната на веществата не само в организма, но и в тумора. С повишената активност (SSAO) е свързано възникването на сериозни усложнения при много заболявания. Например, при диабет и сърдечни заболявания. Високо ниво на SSAO се отбелязва при онкологичните пациенти. Блокирането на този ензим и антиоксидантното действие е от полза за болните. Подобрява се състоянието на болните при тежки форми на рак. Това се наблюдава при повечето пациенти.


Важно действие на семикарбазида е влиянието му върху работата на GABA-рецепторната система. Способен е да спре синтеза на GABA. Последните данни, получени в изследователските центрове в САЩ, потвърждават наличието на GABA-активност при различните типове злокачествени тумори. Въздействието върху предаването на невромедиатори в раковите клетки може да наруши развитието на туморите и да попречи на тяхното метастазиране. Понастоящем интензивно в целия свят се разработват лекарства, които действат подобно на семикарбазида. В процеса на реакцията на семикарбазида с алдехиди и кетони, които естествено се образуват в организма, се появяват необичайни вещества, наричани семикарбазони. Според учените, много от семикарбазоните са активни противоракови медикаменти. По този начин, самият семикарбазид не е медикамент. Обаче, при правилна употреба той може да е от полза за сметка на глобалното въздействие върху обмяната на веществата в организма. Действието на семикарбазида е универсално. Например, ако с разтвор семикарбазид се обработи термично изгаряне, то ще заздравее много по-бързо от обикновено. Това е свързано със силната антиоксидантна активност на семикарбазида. Той е мощен донор (доставчик) на електрони. В тази терапия също се използват и други компоненти. Това са урея, която променя обмяната на веществата. Активиран клиноптилолит, който и неутрализира токсините от червата, и подобрява състоянието. Те се съчетават с прием на пробиотици. Пробиотиците възстановяват чревната флора и помагат на работата на имунната система.

 

Също така, се предписват стандартни препарати на основата на бисмут. Те частично се всмукват от червата и предизвикват действието на друг компонент от терапията, съдържащ метал. Прилагат се препарати, съдържащи изониазид и етамбутол. Те оказват лечебно действие заедно с другите компоненти. Също така се използват други медикаменти, ако състоянието на пациента го изисква. Например, препарати на желязо, еритропоетин и други медикаменти. През целия период на лечението се осъществява строг контрол върху чревната микрофлора и се спазва специална диета. Правилното съчетание на всички компоненти дава великолепни резултати. Пациентът се чувства по-добре. Той живее по-дълго или се излекува напълно.

 

Методът на Качугин не заменя съществуващите видове лечение. Той ги допълва. Лечението по метода Качугини е по-сложно, отколкото стандартната химиотерапия. Това е свързано с необходимостта от индивидуален избор на препарати и подбор на дозите. Затова успехът на лечението зависи от умението на лекаря правилно да използва терапията.

Най-простият и евтин тип лечение е палиативната терапия с използване на метода на Качугин. Препаратите бързо подобряват състоянието при различни типове онкология. С помощта на тези нескъпи компоненти може добре да се помогне на човека. Повечето пациенти започват да чувстват подобрение на състоянието си 1-2 седмици след започване на лечението. Качеството на живот, активността и продължителността на живота на тези пациенти се повишава. Те страдат по-малко от интоксикация и болки.

 

Терапията също може да се използва за излекуване. Методът на Качугин е излекувал много онкоболни. Обаче, тази терапия има ограничения. Съществуват типове ракови клетки, които са слабочувствителни към веществата, съдържащи йони на кадмий. Ако в течение на три месеца лечение туморът не се свива, препоръчва се терапията да се замени или тя да се използва само като палиативно лечение за поддържане на добро състояние и удължаване на живота.

 

Лечението по метода на Качугин има предимство

 

пред много видове стандартна химиотерапия, ако пациентът е признат неизлечим и е изписан за палиативна химиотерапия или изобщо не получава лечение. Болният, който получава метода на Качугин, обикновено е активен. Той изглежда нормално. Често може да продължи да работи по време на лечението и да води обичайния си начин на живот. Използването на тази терапия не предизвиква потискане на имунитета и окапване на косата, както е при химиотерапията. Пациентите даже при продължително лечение обикновено запазват добри анализи на кръвта.

 

Методът на Качугин е високо ефикасна терапия, която дава шансове за излекуване. Обаче, тя има противопоказания. Преди започване на лечение на болния трябва да се направят изследвания на кръвна, на базата на които се отсяват пациентите, на които терапията подхожда. Не всички подбрани болни получават пълния курс на лечение. Ако туморът започва да се свива към третия месец от терапията, болният продължава лечението. В този случай той има шансове за оздравяване. Обикновено процесът на излекуване трае 12 месеца. Понякога има случаи, когато след свиване на тумора, той се стабилизира в размери и след това бавно възобновява растежа. Това се среща при продължително лечение, ако няма пълно изчезване на тумора или той не се замести от фиброзна тъкан. По този начин, терапията може да излекува, обаче, тя не дава гаранции за излекуване.

 

Препарати. Стойност на терапията

 

В терапията се използват стандартни аптечни медикаменти. Също така се използват сертифицирани биологично активни добавки. Те се произвеждат във фирма Vanda & Co Ltd, Bulgaria. Стойността на лечението зависи от набора медикаменти и БАД. Обаче, терапията е доста по-евтина от химиотерапията и имунотерапията. Пълноценно лечение може да бъде получено за 350-500 евро на месец (цената е без лекарските консултации). Най-евтиният вариант за лечение е палиативна терапия в хоспис или вкъщи. С помощта на няколко нескъпи медикаменти и БАД може в течение на продължително време да се поддържа доброто състояние на пациента и да се удължи живота му без страдания. Разходите за препарати в този случай са около 250-350 евро на месец.

 

Организация на лечението

 

Лечението се извършва при дееспособни пациенти, които са съгласни да получават терапията и знаят диагнозата си. Пациентът не получава гаранции за излекуване, липса на странични ефекти и гаранция за добра поносимост. Подобни гаранции в онкологията не се дават. Лечението се провежда под лекарско наблюдение. Ако лекарят не е работил преди с тази терапия, той получава инструкции и обучение. Обучението, лицензът и използването на терапията са безплатни. Във връзка с това, че в тази терапия се прилагат активни вещества, лекарят трябва редовно да проверява кръвните изследвания на пациентите. Преди започване на лечението пациентът подписва документ, който защитава лекаря от необосновани претенции.

 

 

 

Translation Vanda & Co Ltd Bulgaria 2016